Ruta lonjsko polje balaton

Ruta Lonjsko Polje - Balaton

Duljina: 83,1 km
Uspon
: 903 m
Težina
: 4/5

Makadem: 30%
Asfalt: 70%
Staza: 0%

Đurđevac - Banov Stol - Kamenitovac - Bjelovar - Nevinac - Stara Ploščica - Ivanska - Berek - Podgarić - Popovača

Ova ruta uglavnom prolazi slabo prometnim asfaltiranim županijskim cestama, osim na dijelu od Banovog Stola prema Đurđevcu gdje ide lokalnom makadamskom cestom preko Bilogore, te na kratkoj makadamskoj dionici Županijske ceste Ž-3085 kod Stare Ploščice. Intenzivnijem automobilskom prometu izložena je samo na prolazu kroz Bjelovar od Trojstvenog Markovca do Brezovca te između Ivanske i Bereka. Trasa joj je većim dijelom blago valovita i manjim dijelom brdovita te krajobrazno atraktivna s mnoštvom lijepih vidika, posebice između Bereka i Podgarića, ali i na najstrmijim dijelovima na izlasku iz Županije na Moslavačkoj gori i Bilogori.

  Biciklističke rute BBŽ