K Apelska

Kapelska ruta

Dugačka je 36,8 km od kojih je 30,8 km asfalt i 6 km makadam. Ruta prolazi slabo prometnim cestama i to kroz sela: Kapela, Babotok, Gornje Zdjelice, Poljančani, Pavlin Kloštar, Stanići i završava u Kapeli.

Najniža točka je na 127 m, a najviša na 243 m nadmorske visine, što znači da je visinska razlika 116 m.

Na ruti se nalaze i odmorišta koji se sastoje od klupe, stola, informativne ploče, nadstrešnice, koša za smeće i stalka za bicikle.

  Biciklističke rute BBŽ