Lokalne rute

Kapelska ruta

Dugačka je 36,8 km od kojih je 30,8 km asfalt i 6 km makadam. Ruta prolazi slabo prometnim cestama i to kroz sela: Kape...

SAZNAJTE VIŠE

Lokalne rute

Sajamska ruta na području Bjelovara

Duljina rute: 19,8 kmUspon: 397 mTežina: 2/5 Makadem: 20%Asfalt: 80%Staza: 0% Marof - Gudovac - Bjelovar - Brezovac -...

SAZNAJTE VIŠE

Lokalne rute

Bilogorska ruta na području Bjelovara

Duljina rute: 25,2 kmUspon: 755 mTežina: 2/5 Makadem: 0%Asfalt: 100%Staza: 0 % Bjelovar - Novoseljani - Prokljuvani -...

SAZNAJTE VIŠE

Lokalne rute

Vinogradska ruta na području Bjelovara

Duljina rute: 16,5 kmUspon: 490 mTežina: 2/5 Makadem: 10%Asfalt: 90%Staza: 0% Bjelovar - Ivanovčani - Doljani - Gornj...

SAZNAJTE VIŠE

Lokalne rute

Plava ruta

Duljina rute: 29,5 km Čazmanska gradska ruta

SAZNAJTE VIŠE

Lokalne rute

Zelena ruta

Duljina rute: 28 km Čazmanska gradska ruta

SAZNAJTE VIŠE

Lokalne rute

Ruta oko Čazmanskog kaptola

Duljina rute: 28 kmUspon: 6 mTežina: 1/5 Makadem: 50%Asfalt: 50%Staza: 0 % Čazma - cerina - Prnjarovac - Lipovčani - ...

SAZNAJTE VIŠE