Cikloturizam web21 21

Nastavak ulaganja Bjelovarsko-bilogorske županije u razvoj cikloturizma

Zbog blage valovitosti reljefa i očuvanosti okoliša Bjelovarsko-bilogorska županija ima idealne uvjete za cikloturizam te spada među hrvatske županije s dobro razvijenom mrežom obilježenih biciklističkih ruta koje pokrivaju sve dijelove županije.

Razvoj cikloturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Jedno je to od bogatstava Bjelovarsko-bilogorske županije koja se može pohvaliti sa više od 400 kilometara cikloturističkih staza i ruta županijskog i međunarodnog značaja, a kako bi se cikloturizam na našem području dalje razvijao te kako bi zaljubljenici u ovaj vid turizma imali što bolje uvjete, Bjelovarsko-bilogorska županija konstantno ulaže i provodi brojne aktivnosti.

Tako je u dosadašnje tri faze razvoja projekta cikloturizma Bjelovarsko-bilogorska županija uložila oko 1.5 milijuna kuna osiguravši sredstva iz Ministarstva turizma te vlastita sredstva.

Treba istaknuti kako su do sada, u sklopu navedene tri faze, izrađene i postavljene informativne table na županijskoj biciklističkoj ruti, postavljeni su solarni stupovi za popravak bicikla, izrađena mobilna aplikacija za biciklističke staze i rute u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Izrađen je prometni elaborat za izmještanje županijske rute na ceste s manjim intenzitetom prometa i postavljeni su novi biciklistički znakovi, izrađen je prometni elaborat revitalizacije stare pruge Bjelovar – Garešnica sa odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu, napravljena je nova biciklistička karta Bjelovarsko-bilogorske županije, izrađen je prometni elaborat za novu biciklističku rutu na području Općine Kapela i postavljeni su biciklistički znakovi.

Također, opremljeno je 7 biciklističkih odmorišta s natkrivenom sjenicom, stolom i dvjema klupama, informativnom pločom i stalkom za bicikle i to na relacijama Bjelovar – Prgomelje, Daruvar, Grubišno Polje – Grbavac, Veliki Grđevac, Berek – Oštri Zid te Kapela, a izrađen je i standard za bike&bed smještajne objekte.

Bjelovarsko-bilogorska županija time je napravila ogroman pomak i čvrsto je ucrtana na biciklističkim kartama Hrvatske. No, ulaganja u razvoj cikloturizma na našem području tu ne staju već se nastavljaju aktivnostima predviđenim za ovu godinu.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija prijavljuje i 4. fazu projekta razvoja cikloturizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu sredstava Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Programom vrijednim 402 tisuće kuna obuhvatile bi se sljedeće aktivnosti:

  • Izrada prometnih elaborata trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta: „Kapelska-Plavnička ruta“ kojom bi spojili grad Bjelovar i općinu Kapela uz potok Bjelovacka u dužini 6.4 km
  • “Zrinska ruta“ kojom bi spojili općinu Kapela s općinom Zrinski Topolovac u dužini 38.4 km
  • “Spring route Daruvar-Sirač“ kojom bi spojili grad Daruvar i općinu Sirač u dužini rute 41.2 km
  • Izrada 159 biciklističkih znakova za označavanje navedenih ruta
  • izrada idejnog građevinskog projekta izgradnje cikloturističke rute u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica s odvojcima za Banovu Jarugu i Grubišno Polje za ishođenje lokacijske dozvole

Na tako izgrađenu i uređenu stazu u dužini 76.3 km u budućnosti bi se vezala turistička i ugostiteljska ponuda, a navedena trasa bit će jedna od okosnica razvoja turizma naše županije.

Još jedan je to iskorak u razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije kao atraktivne cikloturističke destinacije čime se unaprjeđuje kvaliteta turističke ponude na kontinentu.

„Od 2017. godine kada smo bili u počecima i začecima razvoja cikloturizma do današnjeg dana, možemo biti ponosni na sve ono što je učinjeno. Prepoznalo se da je cikloturizam jedna brzorastuća grana općenito u turizmu. U 2020. godini, bez obzira na pandemiju COVID-a 19, vlastitim županijskim sredstvima su se projekti koje smo mi, iz struke predlagali, realizirali. Jedan od projekata je i promidžbeni film koji smo radili da bi predstavili našu županiju. U okviru svih naših projekata provukao se i projekt revitalizacije stare pruge Bjelovar-Garešnica s odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu. Projekt je to koji već četvrtu godinu razvijamo da bismo doveli do onih osnova kako bi se danas-sutra i taj projekt mogao razviti kao jedini takav, jedinstveni u kontinentalnoj Hrvatskoj“, rekao je koordinator za razvoj cikloturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Hrvoje Supančić.

„Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u velikom naporu, trudu i viziji kada je ulaganje u razvoj cikloturizma u pitanju, djelatnicima Županije, Turističke zajednice, Regionalnoj razvojnoj agenciji, ali i samim biciklistima koji su se aktivno uključili u izradu onoga što smatramo da je ključno, a to je biciklistička infrastruktura. U posljednje četiri godine, tri godine imali smo punu potporu Ministarstva turizma, a prošle godine je zbog korone natječaj poništen pa je Županija osigurala financiranje svega onoga što ćemo danas prikazati. Mogu reći da je u te 4 godine puno toga napravljeno. Mi ovoga trenutka imamo 7 staza koje su kompletno mapirane, to je preko 400 km na županijskim cestama, ali i na poveznicama između općina i gradova. Imamo i ono što je vrlo bitno za turizam, to je mobilna aplikacija koja omogućava svim biciklistima da ih mobitel vodi kroz rutu kojom žele ići kroz županiju. Potpisom ove prijave proširit ćemo sve ono što smo napravili s još tri biciklističke trase koje će spojiti dijelove naše županije. Nismo odustali od glavne atrakcije što se tiče biciklizma, a to je korištenje željezničke pruge koja sada više nije u funkciji između Bjelovara i Garešnice. Zatražili smo i dobili suglasnost Hrvatskih željeznica na idejno rješenje i mogućnost izrade glavnog projekta. Time ćemo napraviti ogroman iskorak. Spremni smo i za izdavanje prvih bike&bed oznaka, odnosno mogućnosti da biciklom dođete kod naših OPG-ova , ugostiteljskih objekata, hotela i da su oni spremni da prime bicikliste, da se kod njih prespava te da nastave sa svojom biciklističkom rutom“, rekao je župan Damir Bajs.

  Cikloturizam BBŽ