Ruta cazma kaptol

Ruta oko Čazmanskog kaptola

Duljina rute: 28 km
Uspon:
6 m
Težina: 1/5

Makadem: 50%
Asfalt: 50%
Staza: 0 %

Čazma - cerina - Prnjarovac - Lipovčani - Marčani - Dapci - Bosiljevo - Dereza - Čazma

Lokalna ruta "Oko Čazmanskog Kaptola" dužine je 28 km. Prolazi lijepim pitomim krajolicima kroz naselja uz rijeke, vodenice i mlinove, ribnjake, vinograde, klijeti i podrume, te kulturno povijesne znamenitosti.

  Biciklističke rute BBŽ