Ruta kruzna zupanijska

Kružna cikloturistička županijska ruta

Duljina rute: 200 km
Uspon:
1409 m
Težina: 2/5

Makadem: 10%
Asfalt: 90%
Staza: 0 %

Bjelovar - Nova Rača - Veliki Grđevac - Grubišino Polje - Ivanovo selo - Daruvar - Dežanovac - Garešnica - Gornja Garešnica - Čazma - Siščani - Bolč - Gudovac

Kružna županijska ruta povezuje svih pet gradova u Županiji i sedam općina. Na dionici od Bjelovara do Nevinca kao i na kratkoj dionici od Trnovitičkog Popovca do Gornje Garešnice preklapa se sa Međunarodnom rutom, a na kraćoj dionici između Siščana i Rajica prolazi kroz područje Zagrebačke županije. Iako i Županijska ruta pretežito prolazi slabo prometnim asfaltiranim županijskim cestama, cijeli južni dio dionice od Čazme preko Garešnice do Daruvara nalazi se na državnoj cesti D-26. Trasa Županijske rute je većim dijelom blago valovita, a manjim dijelom ravna, ponajviše u zapadnom dijelu od Bjelovara do Siščana te na prilazima Garešnici i Grubišnom Polju. Najatraktivniji dio trase je između Čazme i Garešnice po sjevernim obroncima Moslavačke gore, dok je atraktivnost dionice Garešnica-Daruvar znatno umanjena intenzivnim automobilskim prometom.

  Biciklističke rute BBŽ